> Presión


Vacuómetro | Descripción


Tubo de vidro en forma de S cun extremo pechado e coas ramas longas en posición vertical. Comunicado mediante unha chave de vidro cun tubo horizontal no que se acoplan as conduccións que comunican co depósito au que se lle quere medir a presión. Utilizábase para medir o grao de baleiro acadado coas trompas de succión.

Fabricante: Llofriu Cataluña.

I. E. S. Otero Pedrayo (Ourense)