> Presión


Barógrafo | Descripción


Inscrición “Precision microbarograph. Catalog nº 5.800. Belfort Instrument Compay. Baltimore, 2. Maryland”. Ten unha pegatina que indica a súa procedencia da axuda norteamericana posterior á Segunda Guerra Mundial.

Época: Década dos 50 do século XX.

Fabricante: Belfort Instrument Company (USA)

Observatorio Meteorolóxico (Ourense)