> Outras


Medidor de hemoglobina sangue | Descripción


Antiguo instrumento médico utilizado para medir o contido de hemoglobina no sangue. Caixa con instrucións en alemán e varios tubos graduados de vidro.

Época: Anos 60 do século XX.

Modelo “Resistance” (made in Western Germany)

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa