> Outras


Calculadora | Descripción


Inscrición: The Marchant manufactured by Marchant calculating. Oakland-California-Guillermo Cruniger-Barcelona (importador nacional).

Fabricante: Marchant (USA).
Museo de Arte Contemporánea Unión