> Outras


Calculadora | Descripción


Inscrición: feita en Alemania do Oeste

Época: Anos 60 do século XX.

Fabricante: Schubert Rastatt.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.