> Outras


Equipo de medición universal | Descripción


Caixa de madeira con conexións, diferentes rodas, escalas, bornes e instrucións en papel. Permite a medición de potencial, intensidade, resistencia, presión, capacidade...

Fabricante: Cambridge Instrument Co. Ltd. England.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa