> Outras


Anemómetro | Descripción


Velocidade do vento-

En caixa de madeira. Manual de cazoletas. Graduado en metros, de 0 a 80.

Fabricante: R. Fuess – Berlin – Steglitz

Axencia Española de Meteoroloxía - Centro Territorial da Coruña