> Outras


Anemómetro | Descripción


Velocidade do vento.

De cazoletas, coas instrucións para o seu uso. Visor no que aparece a velocidade do vento, en km/h.

Fabricante: Jules Richard.

Axencia Española de Meteoroloxía - Centro Territorial da Coruña