> Outras


Tubo de Mariotte | Descripción


Un tubo de Mariotte prové unha carga de auga constante para ensaios de fluxo. As gradacións no costado do tubo úsanse para determinar a velocidade de fluxo. O tubo ajustador selado sube ou baixa polo cilindro dentro do anel do Infiltrómetro.

Año: 1862

Fabricante: F. Ducretet & E. Roger. Paris.

I. E. S. Xelmírez I (Santiago de Compostela)