> Outras


Licuómetro | Descripción


Para graduar alcoles. Tubos de cristal sobre soporte de madeira.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade ded Farmacia.