> Outras


Estuche de campo de mineraloxía | Descripción


Permite xuntar e facilitar o transporte do material necesario nas saídas de estudio xeolósicas e mineralóxics. Ten material para a recollida de mostras minerais, pesadas, separacións, medidas de densidade... Permite probas sinxelas de identificación a soplete.

Época: Finais século XIX

Fabricante: Les Fils d´Emile Deyrolle. París.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.