> Outras


Caixa contador dun anemómetro | Descripción


A caixa rexistradora do anemómetro está composta de varias rodas de engrenaxe dispostas de xeito adecuado para determinar o número de voltas da cruz nun intervalo dado, a partir do cal se deduce a velocidade do vento. Este contador permite a lectura directa dos valores da velocidade do vento en km/h ou en miriámetros, xa que dispón de dúas escalas concéntricas.

Época: Últimas décadas do século XIX.

Fabricante: Negretti & Zambra. Londres.

Facultade de Física (U. Santiago).