> Outras


Polariscopio | Descripción


IInstrumento para pescudar se un raio de luz emana directamente dun foco ou está xa polarizado.

De Nörremberg. Componse dunha lámina de vidro sen estañar, xiratoria sobre un eixe horizontal. Os raios que inciden sobre a lámina segundo o ángulo de polarización (54º35´) -observable nunha escala lateral-, son polarizados por reflexión e dirixidos verticalmente cara un espello azogado horizontal situado entre as columnas.

Época: Segunda metade do século XIX

Fabrincante: Deleuil. Paris.

Facultade de Física (U. Santiago)