> Masa e Densidade


Balanza de análise | Descripción


Sen sistema de amortiguación nin cabales, con posición de descanso regulada dende parafuso frontal para preservar a balanza do po da acción oxidante do aire húmido e das axitacións do mesmo aire durante as operacións de pesada, péchase dentro dunha vitrina de madeira e cristal con apertura frontal deslizante. Aparello destinado para compara-la masa dun corpo do doutro adoptado por unidade. De uso moi frecuente no laboratorio, o seu emprego permitiu o descubrimento das leis que fixeron da química unha verdadeira ciencia.

I. E. S. Otero Pedrayo (Ourense)