> Masa e Densidade


Balanza de análise | Descripción


Utilizada polo profesor de Química-Física D. Tomás Batuecas Marugán nos traballos de determinación exacta das masas atómicas dos elementos químicos, desenvolvidos entre 1932 e 1963. Procede da Facultade de Química (U. Santiago).

Época: Primer tercio século XX (estimado).

Fabricante: Kaiser & Sievers. Hamburg.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.