> Masa e Densidade


Densímetro | Descripción


De Paquet, en estuche de madeira. Empregado para determinar o peso específico dos minerais. Escala graduada de 0 a 6.

Fabricante: G. Fontaine. Paris.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.