> Masa e Densidade


Areómetro | Descripción


De Nicholson. Empregado para determinar os pesos específicos relativos dos sólidos. Procede da cátedra de Físico-Química.


Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.