> Masa e Densidade


Areómetro de Baumé. | Descripción


Indica a maior ou menor concentración dos líquidos, sen fixar o seu peso específico. Nos areómetros para líquidos máis densos que a auga, coma neste caso, o punto cero (o da densidade da auga a 12,5ºC) atópase na parte superior da escala. Esta baixa de 0 a 40.

Fabricante: J. Dujardin. Paris.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.