> Masa e Densidade


Areómetro | Descripción


Areómetro pesaleitas, de volume variable e masa constante. Permite averiguar o maior ou menor grao de concentración de certos líquidos; neste caso o leite. De fabricación francesa.

Época: Principios século XX.

Museo da Farmacia Aniceto Charro. Facultade de Farmacia.