> Masa e Densidade


Dinamómetro de tensión e flexión | Descripción


Pendúranse pesos nos lados do dispositivo e a agulla marca os kilos. Unha dobre graduación; a superior vai de 0 a 3 D., a inferior de 0 a 25 Z.

Época: Anterior a 1910 (aparece en catálogo deste ano do Smithsonian).

Fabricante: Max. Kohl. A. G. Chemnitz.

I. E. S. Salvador de Madariaga (A Coruña)