> Medidas Eléctricas


Galvanómeto | Descripción


Galvanómetro para enseñanza, contando con díxitos de gran tamaño. Consta de dúas escalas; a superio de 0 a 10 e a inferior de 0 a 150.

Época: Mediados século XX.

Instituto L. Torres Quevedo de Instrumental Científico. Madrid
I. E. S. Otero Pedrayo (Ourense)