> Medidas Eléctricas


Amperímetro de precisión | Descripción


Inscipción (en francés): Amperímetro de precisión para corrente continua e alterna. Graduada de 25 a 125 AMP. En caixa de madeira, con espello posterior para unha maior precisión da lectura. Dous bornes metálicos para conexións na parte superior, con tres chaves. Na parte inferior un parafuso para o axuste a cero (inscrito “correction”).

Época: Primer tercio século XX (estimado).

Fabricante: Étalon. Horizont / Trüb.Taüber & C . Zürich.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa