> Medidas Eléctricas


Amperímetros | Descripción


Ten 3 amperímetros de ferro móbil. Escala que vai de 0 a 40 amperios. Unha frecha vermella sinala a 3 alturas 27-35-27. Conexións traseiras.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa