> Medidas Eléctricas


Amperímetro | Descripción


Corrente eléctrica.

Caixa de madeira con asa superior, que se pode abrir frontalmente pola metade. Dúas escalas con espello para unha mellor lectura. A escala superior marca máx 150 a 1ºC = 1 A e a escala inferior marca máx 25 a 1ºC = 0,2 A. Escala superior graduada de 0 a 150 e a inferior de 0 a 120. En castelán. Na parte inferior parafuso de posta a cero coa indicación “0-correction”. Na parte superior, dous bornes de conexión con indicacións de polaridade + e -.

Época: Primer tercio século XX (estimado).

Fabricante: AEG Ibérica de electricidad S.A.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa