> Medidas Eléctricas


Vatímetro | Descripción


Potencia eléctrica.

Esfera metálica negra, con escala graduada e agulla que vai de 0 a 150 KW. Aparece tamén V (voltímetro) e A (amperímetro).

Fabricante: AEG Ibérica de electricidad.S.A.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa