> Medidas Eléctricas


Transformador | Descripción


Caixa metálica gris. Escala graduada de 0 a 200. Roda inferior graduada de 1 a 9. Varios conectores. Etiqueta traseira coas indicacións (en castelán): “Elev.-reductor. Potencia 100 W. Rede 80/240 V. Saída 125 V”. E esquema de conexións.

Fabrincante: Sevein.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa