> Medidas Eléctricas


Contador de corrente continua | Descripción


Consumo eléctrico.

Metal negro con placa coa inscrición: “Kilowatios-Horas. Contador de Corriente Continua Tipo E2. Nr 9926259. 5 A – 110 V.” Escala graduada de 0 a 210.

Fabrincante: Siemens-Schuckert.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.