> Medidas Eléctricas


Amperímetro de precisión | Descripción


Corrente eléctrica.

Caixa de madeira. Pequena escala graduada e soportes para rolos de papel. Folla con datos no interior, á dereita. Inscrito (en francés): “Amperímetro dinamométrico de precisión para corrente continua e alterna. Resistencia a 12,5 A, 0,16 Ohms”. Inclúe táboa de correccións e data de calibración 20/abril/1928.
Época: 1928

Fabricante: Trüb, Taüber & Co – Zurich.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.