> Medidas Eléctricas


Pinza amperimétrica | Descripción


Corrente eléctrica.

Metálica, coa inscrición do fabricante e “Made in England”. Parafuso de axuste a cero e indicación dos números de patente. Escala graduada de 0 a 40 amperios. Inscrito no fondo de escala: “F.G.” e “D.C.-A.C.”

Época: Anos 50. Ou anterior, polos números de patente (1927).

Fabricante: Crompton Parkinson Lmtd.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.