> Medidas Eléctricas


Vatímetro | Descripción


Potencia eléctrica.

Caixa metálica negra. Parte dianteira de cristal. Papel pautado e escala graduada, con 0 central e ata 50 á esquerda e ata 500 pola dereita. En MW.

Fabricante: Siemens.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.