> Medidas Eléctricas


Óhmetro | Descripción


Resistencia eléctrica.

Caixa de madeira con frontal de cristal e asa de coiro. No interior, unha esfera metálica con escala graduada, sen números. Pegadas no cristal dúas táboas coas equivalencias de graos de inclinación da agulla e Ohmns. Á da esquerda (I-II) vai de 20000 ata 1000 Ohms. A da dereita (I-III) vai de 1000000 a 20000 Ohms.

Fabricante: Dalmau-Montero, S.A.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.