> Medidas Eléctricas


Voltioamperímetro | Descripción


Varios.

Caixa de madeira con asa superior, conectores e clavixas. Á esquerda, amperímetro térmico con escala de 0 a 100 amperios. Á dereita, voltímetro térmico cunha dobre escala de 0 a 100 ou 150 voltios. Ambas con espello posterior para unha maior precisión na medida. Dentro da tapa, diversas indicacións.

Fabricante: Dalmau-Montero, S.A.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.