> Medidas Eléctricas


Voltímetro | Descripción


Voltaxe.

Caixa de madeira con asa exterior e tapa. No interior, bornes para conexión, parafuso de posta a cero e escala graduada de 0 a 150 ou 300 voltios, segundo a conexión. Inscrición “voltmetre etalon electrodynamique. Sme. Meylan D'Arsonval”. Con espello por tras da agulla medidora.

Época: Primer tercio século XX (estimado).

Fabricante: Sme. Meylan D'Arsonval.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa