> Medidas Eléctricas


Vatímetro | Descripción


Potencia eléctrica.

Caixa de madeira con asa e dous bornes superiores, conectores laterais e escala frontal. Estala graduada de 0 a 100 W con espello para maior precisión. Inscricións: “AMP MAX 70-140. Verificado horizontalmente. VOLTS MAX 150”. No interior da tapa, varios esquemas de conexión e a indicación “corriente continua y alterna”.

Fabricante: Dalmau-Montero, S.A.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.