> Medidas Eléctricas


Vatímetro | Descripción


Potencia eléctrica.

Esfera metálica negra con frontal de cristal. Escala graduada de 0 a 80 MW. Inscricións “Made in Great Britain”, “4000/1 A – 11000/110 V”. Conectores de voltaxe e corrente na parte posterior. Estivo funcionando na central eléctica do Eume entre os anos 1960 e 1983.

Época: 1960

Fabricante: B T-H.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.