> Medidas Eléctricas


Amperímetro | Descripción


Corrente eléctrica.

Caixa metálica negra con escala graduada no frontal. Unha dobre escala. A superior, de 0 a 250 amperios. A inferior, de 0 a 24.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa