> Medidas Eléctricas


Amperímetro | Descripción


Corrente eléctrica.

Espera metálica con frontal de cristal. Escala de 0 a 50 amperios. Obsérvase a estrutura interior do aparello.

Fabricante: Hartmann & Braun. Frankfurt A/M.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa