> Medidas Eléctricas


Amperímetro | Descripción


Corrente eléctrica.

Caixa con forma triangular, metálica e negra. Inscrito (en francés) “compañía para fabricación dos compoñentes de material de debuxo e electricidade. Montrouge (Seine). Escala graduada de 0 a 70 e a inscrición “Amperemetre - C. Alternatif – Electromagnetique – Type 4”. Dous bornes na parte traseira.

Fabricante: Volta Meylan D'Arsonval.

Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa