> Medidas Eléctricas


Voltioamperímetro | Descripción


Varios.

Usado con fines didáticos, de aí o seu tamaño e as letras tan grandes. A escala conta co 0 no centro, chegando a 3 e 30 (superior e inferior) a ambos lados.

Fabricante: Max. Kohl. A. G. Chemnitz.

I. E. S. Salvador de Madariaga (A Coruña).