> Medidas Eléctricas


Voltímetro | Descripción


Voltaxe.

Con escala indicada de 0 a 30 voltios.

Época: Últimas décadas do século XIX.

Facultade de Física (U. Santiago)