> Medidas Eléctricas


Galvanómetro multiplicador de Nobili | Descripción


Corrente eléctrica.

Sobre unha base circular asenta un portante do que pende unha dobre agulla magnética. A inferior atópase no interior dun carrete de fío de cobre que ten os extremos conectados a dous bornes externos. Un fanal de vidro en forma de campá (falta) protexía as agullas das axitacións do aire.

Época: Segunda metade do século XIX.

Facultade de Física (U. Santiago).