> Tempo


Tacógrafo | Descripción


En estuche de coiro coa inscrición “guarda jurado” gravada no exterior. No interior, discos de papel con marcación de hroas (de 0 a 12) e minutos (de 0 a 60).