> Luz e Cor


Refractómetro | Descripción


No ocular dúas escalas para a mesma liña graduada: Arriba: Zucchero in % vai graduado dende 0 a 95 // Abaixo: Indice di refrazione dende 1,330 ata 1,530.