> Luz e Cor


Espectroscopio | Descripción


De Amici, é un espectroscopio de visión directa. No tubo lateral vai montada a escala que permite determinar a posición das liñas do espectro.