> Luz e Cor


Colorímetro | Descripción


Hemoglobinómetro de inmersión. As cremalleiras que moven os cilindros levan unha gradación que permite ler o espesor das columnas líquidas. O prisma próximo ao ocular permite aproximar os campos coloreados. Modelo idea orixinal de Bürker.