> Capacidade


Nitrómetro de Lunge | Descripción


Tubo de cristal cunha chave de dous pasos. Permite a dedución automática de volumes de gases en condicións normais. Evita así ter que colocalos a unha temperatura de 0ºC e unha presión de 760 mm.