> Capacidade


Ferrado | Descripción


Ten unha separación para medidas menores e un pau para o enrase. Procede de Acebedo do Río (Celanova).