> Capacidade


Caceroliñas para especias | Descripción


Teñen unha división no medio, tendo máis capacidade por un lado que polo outro. Podería ser utilizado para medir diferentes especias por un lado ou outro. Procedentes de Ourense.