> Temp. e humidade


Pirómetro de cuadrante | Descripción


Consta dunha barra metálica apoiada en dous soportes, un dos cales fíxase cun parafuso, mentres que o outro pode deslizarse e empuxar unha panca abacelada terminada por unha agulla que percorre un cuadrante ou escala cadrada. Cando, mediante un chisqueiro, quéntase fortemente a barra, está dilátase e o valor do alongamento, ampliado pola panca, aparece no cuadrante.

I. E. S. Lucus Augusti (Lugo)