> Outras

Piezómetro
Contador de corrente trifásica
Contador de corrente contínua

Medidor de hemoglobina sangue
Calculadora
Calculadora

Calculadora
Equipo de medición universal
Nefoscopio

Anemómetro
Anemómetro
Teodolito

Instrumento de análise química
Declinómetro
Sacarímetro

Piezómetro
Sonómetro diferencial
Goniómetro

Tubo de Mariotte
Cromatógrafo
Licuómetro

Acetímetro de Otto
Acetímetro de Reveil-Salleron
Neceser acidimétrico portátil

Maletín para medición de dioptrías
Estuche de campo de mineraloxía
Goniómetro de Babinet

Grafómetro
Búsola vertical
Caixa contador dun anemómetro

Goniómetro de reflexión
Sacarímetro
Polariscopio

Máquina de calcular
Sacarímetro